ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-027
Τίτλος: "ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ "
Θεματική Περιοχή:   Ενέργεια/Βιοενέργεια/Τεχνολογίες CO2
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Μαρία
Παπαδημητρίου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παύλος Σ.
Στεφάνου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):