ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Rhodococcus erythropolis IGTS8

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-266
Τίτλος: "ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Rhodococcus erythropolis IGTS8"
Θεματική Περιοχή:   Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κωνσταντίνος
Δήμος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Σχολή χημικών μηχανικών
Ηλίας
Μερτίρης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Σχολή χημικών μηχανικών
Στέλλα
Καλλατζή
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Σχολή χημικών μηχανικών
Δημήτρης
Κέκος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Σχολή χημικών μηχανικών
Διομή
Μαμμά
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Σχολή χημικών μηχανικών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):