Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Υ3+ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ni/ZrO2 ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΤΙΖΕΛ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-261
Τίτλος: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Υ3+ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ni/ZrO2 ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΤΙΖΕΛ"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χρήστος
Κακτσής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Νικόλαος
Χαρισίου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιώργος
Σιακαβέλας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μαρία
Γούλα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):