ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΠΛΑΣΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-250
Τίτλος: "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΠΛΑΣΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αικατερίνη
Σπανού
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πετρίνα
Βογιάννου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευμορφία
Αθανασοπούλου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στυλιανός
Χατζηδάκης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος
Στοφόρος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτριος
Λαδάκης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Απόστολος
Κουτίνας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεοφανία
Τσιρώνη
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):