ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΞΙΝΟΥ ΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-247
Τίτλος: "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΞΙΝΟΥ ΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΡΕΛΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΙΗΝΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΩΙΔΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΕΝΗ
ΝΤΑΛΑΚΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΚΟΛΦΩ
ΜΟΑΤΣΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):