ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΠΥΚΝΩΤΕΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-231
Τίτλος: "ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΠΥΚΝΩΤΕΣ"
Θεματική Περιοχή:   Ηλεκτροχημικές/Ηλεκτροκαταλυτικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αθανάσιος
Κερχουλάς
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ιωάννης
Καρτσωνάκης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντώνης
Καραντώνης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):