ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-230
Τίτλος: "ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΛΚΑΣΙΝΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):