ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-228
Τίτλος: "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μαρία
Αντωνίου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντώνης
Καραντώνης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):