ΑΝΟΔΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-226
Τίτλος: "ΑΝΟΔΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Ηλεκτροχημικές/Ηλεκτροκαταλυτικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Λάμπρος
Τσιονάς
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ευάγγελος
Τόπακας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντώνης
Καραντώνης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):