Μελέτη των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων των διεπιφανειών της φθαλοκυανίνης του χαλκού με τα 2Η πολύμορφα των MoS2 και TaS2 μονοκρυστάλλων

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-223
Τίτλος: "Μελέτη των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων των διεπιφανειών της φθαλοκυανίνης του χαλκού με τα 2Η πολύμορφα των MoS2 και TaS2 μονοκρυστάλλων"
Θεματική Περιοχή:   Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 12
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Χαράλαμπος
Δρίβας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Στέλλα
Κέννου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):