ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Arthrospira platensis (ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ)

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-218
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Arthrospira platensis (ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ)"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: ΙΙ - 8
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Μαριάννα
Γιαννόγλου
Ινστιτούτο τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Βαρβάρα
Ανδρέου
Ινστιτούτο τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ιωάννα
Θάνου
Ινστιτούτο τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Παναγιώτα
Στεργίου
Ινστιτούτο τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεώργιος
Μάρκου
Ινστιτούτο τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεώργιος
Κατσαρός
Ινστιτούτο τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):