ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΑΝΥΣΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ-ΒΟΛΛΑΣΤΟΝΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-217
Τίτλος: "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΑΝΥΣΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ-ΒΟΛΛΑΣΤΟΝΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Πολυμερή - Νανοσύνθετα Υλικά
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κωνσταντίνος
Λεοντιάδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Κωνσταντίνος
Τσιόπτσιας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Σταύρος
Μεσσαριτάκης
Πλαστικά Κρήτης Α.Ε
Αικατερίνη
Τερζάκη
Πλαστικά Κρήτης Α.Ε
Παναγιώτης
Ξυδάς
Thrace Nonwovens & Geosynthetics ΑΒΕΕ
Κυριάκος
Μυστικός
3Thrace Nonwovens & Geosynthetics ΑΒΕΕ
Ευάγγελος
Τζιμπιλής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Ιωάννης
Τσιβιντζέλης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):