ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑ CΦΥΚΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΑΠΟ ΥΓΡΗ ΒΙΟΜΑΖΑ Arthrospira platensis (ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ)

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-215
Τίτλος: "ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑ CΦΥΚΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΑΠΟ ΥΓΡΗ ΒΙΟΜΑΖΑ Arthrospira platensis (ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ)"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Μαριάννα
Γιαννόγλου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Βαρβάρα
Ανδρέου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ιωάννα
Θάνου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεώργιος
Μάρκου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεώργιος
Κατσαρός
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):