ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣΜΩΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΥΒΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-214
Τίτλος: "ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣΜΩΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΥΒΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μαριάννα
Γιαννόγλου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Βασίλης
Αλ Σαμπ
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Βαρβάρα
Ανδρέου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεώργιος
Κατσαρός
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):