ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΡΙΩΝ ΑΛΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-213
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΡΙΩΝ ΑΛΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μαριάννα
Γιαννόγλου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μαρία - Ζαχαρούλα
Ξανθού
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεώργιος
Κατσαρός
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):