ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΕΜΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ ΔΥΟ ΜΗ ΑΝΑΜΙΞΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ μ-ΑΓΩΓΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-202
Τίτλος: "ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΕΜΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ ΔΥΟ ΜΗ ΑΝΑΜΙΞΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ μ-ΑΓΩΓΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ"
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χρυσούλα
Κατρίλακα
ΑΠΘ
Αικατερίνη
Μουζά
ΑΠΘ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):