ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΞΕΙΔΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΛΑΝΘΑΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-189
Τίτλος: "ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΞΕΙΔΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΛΑΝΘΑΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟ"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Ιωάννης - Ειρηναίος
Μπεμπέλης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος
Μπάμπος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος
Κονταρίδης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):