ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ CH4 ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir/LaxSr1-xMnO3

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-171
Τίτλος: "ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ CH4 ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir/LaxSr1-xMnO3 "
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κατερίνα
Δρόσου
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεοδώρα
Γεωργακοπούλου
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Πολυτεχνείο Κρήτης
Σωτήρης
Φανουργιάκης
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Πολυτεχνείο Κρήτης
Έρση
Νικολαράκη
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεώργιος
Αρτεμάκης
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Πολυτεχνείο Κρήτης
Αντώνιος
Στρατάκης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων / Πολυτεχνείο Κρήτης
Χαριτίνη
Ματσούκα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών / ΑΠΘ
Λώρη
Ναλπαντιάν
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Βασίλειος
Ζάσπαλης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών / ΑΠΘ
Νικόλαος
Χαρισίου
Τμήμα Χημικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μαρία
Γούλα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης
Γεντεκάκης
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Πολυτεχνείο Κρήτης και6 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Γεωενέργειας
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):