Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-153
Τίτλος: "Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ."
Θεματική Περιοχή:   Ενέργεια/Βιοενέργεια/Τεχνολογίες CO2
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αριάδνη
Κωνσταντοπούλου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγγελική
Χριστογέρου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Α.
Θωμόπουλος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Ν.
Αγγελόπουλος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):