ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΚΒΟΛΕΙΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-152
Τίτλος: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΚΒΟΛΕΙΣ"
Θεματική Περιοχή:   Περιβάλλον – Αειφορία–Κυκλική οικονομία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χριστίνα
Δρόσου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Χρήστος
Μπουκουβάλας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Σωτήριος
Θανασούλιας
ELVIPLAS AEBE
Μαγδαληνή
Κροκίδα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):