Μελέτη της ανάμιξης σε μ-αναμίκτη με ελικοειδή γεωμετρία

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-143
Τίτλος: "Μελέτη της ανάμιξης σε μ-αναμίκτη με ελικοειδή γεωμετρία "
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 11
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Άννα
Τσιτουρίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αικατερίνη
Μουζά
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):