ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ (KAMPS) ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-124
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ (KAMPS) ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 11
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Πηνελόπη
Αποστολάκη
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κατερίνα Σ.
Καραδήμα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤE/ΙΕΧΜΗ
Βλάσης Γ.
Μαυραντζάς
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤE/ΙΕΧΜΗ & Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):