ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗN ‘ΠΡΑΣΙΝΗ’ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-117
Τίτλος: "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗN ‘ΠΡΑΣΙΝΗ’ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μάριος
Βλαχογιάννης
Τμήμα Χ/Μ Πα.Πα
Κωσταντίνος
Κότσαλος
Τμήμα Χ/Μ Πα.Πα
Χρηστάκη
Παρασκευά
Τμήμα Χ/Μ Πα.Πα
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):