ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ TETRASELMIS STRIATA KAI ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-102
Τίτλος: "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ TETRASELMIS STRIATA KAI ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Βασιλική
Πατρινού
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος- Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλεξάνδρα
Δασκαλάκη
Τμήμα Βιολογίας-Πανεπιστήμιο Πατρών
Σωτήρης
Παπανικόλας
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος-Πανεπιστήμιο Πατρών, PLAGTON S.A.
Δημήτρης
Καμπάνταης
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών/ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Χριστίνα Ν.
Οικονόμου
Τμήμα Χημικών Μηχανικών-Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης
Μπόκας
PLAGTON S. A.
Ιωάννης
Κοτζαμάνης
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών/ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Δημήτρης
Βαγενάς
Τμήμα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος
Αγγελής
Τμήμα Βιολογίας- Πανεπιστήμιο Πατρών
Αθανασία
Τεκερλεκοπούλου
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος -Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):