Αποδείξεις και πιστοποιητικά στο 13ο ΠΕΣΧΜ

Σας ενημερώνουμε ότι ουδεμία αλλαγή στο αποδεικτικό πληρωμής (από απόδειξη σε τιμολόγιο ή από τιμολόγιο σε απόδειξη) δεν θα είναι εφικτή πέραν τις 25 Ιουνίου 2022.

Επιπλέον:

  • Οι βεβαιώσεις θα σταλούν στους συνέδρους τις επόμενες ημέρες, για όσους συμπλήρωσαν ήδη την αίτηση στην Πάτρα
  • Όσοι δεν συμπλήρωσαν το έντυπο για την βεβαίωση, μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο sypsa@chemeng.upatras.gr ή στο takisp@chemeng.upatras.gr με τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, affiliation), το Paper ID και τον τίτλο της εργασίας, αν είχατε συμμετέχει στο συνέδριο με εργασία. Αν απλώς συμμετείχατε ως απλός σύνεδρος στείλτε μας μόνο τα πλήρη στοιχεία σας.
  • Όσοι δεν έλαβαν την απόδειξη τους ή το τιμολόγιο τους παρακαλώ στείλτε μας email στο sypsa@chemeng.upatras.gr ή στο takisp@chemeng.upatras.gr με τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, affiliation) και το ID και τον τίτλο της εργασίας

Οργανωτική επιτροπή ΠΕΣΧΜ13