Πρακτικά Συνεδρίου / Book of abstracts

Μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά του συνεδρίου στο παρακάτω λινκ:

Book of abstracts