Αποστολή αποδεικτικών πληρωμής του συνεδρίου

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποδεικτικά πληρωμής του συνεδρίου, όσων έχουν πραγματοποιήσει ήδη την εγγραφή τους, θα σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την έναρξή του στις 2 Ιουνίου 2022.

Οργανωτική Επιτροπή ΠΕΣΧΜ13